பெண் வலிமையை, 5 வாரங்களுக்கு பிறகான முடிவுகள்: சிறந்தவற்றுள் ஒன்று...

எனவே, நீங்கள் ஒரு ஆண் உடலைப் பெறுவதற்கான உங்கள் விருப்பத்திற்கு உண்மையிலேயே உதவும் ஒரு பொருளைத் தேடுகிறீர்களானால், மேலும் ஒரு பெண்ணின் ஆண்பால் பதிப்பாக இருக்க விரும்பினால், எனது மதிப்பாய்வை நீங்கள் விரும்பலாம்.

ஃபெம் ஃபேடேல் என்பது ஒரு பெண் உடல் மற்றும் / அல்லது பெண் ஆணாக தோற்றமளிக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு அற்புதமான தயாரிப்புகளை உருவாக்கிய நிறுவனம். ஆண்களின் சவரன் தூரிகையின் யோசனையை நீங்கள் விரும்புவோருக்கு, ஃபெம் ஃபேடேலின் ஷேவ் தூரிகை மூன்று வெவ்வேறு மாடல்களில் வருகிறது. ஃபெம் ஃபேடேல் உருவாக்கப்பட்டதற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால், ஆண் உடலுக்கான விருப்பத்துடன் ஆண்களுக்கான தயாரிப்புகளைக் கொண்ட பல நிறுவனங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, என் தாடியின் வாசனையை அகற்றவும், பல ஆண்டுகளாக என் தாடியிலிருந்து முடிகளை வெளியேற்றவும் ஷேவ் தூரிகையைப் பயன்படுத்தினேன். ஷேவ் தூரிகை ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே வேலையைச் செய்கிறது என்று ஃபெம் ஃபேடேலின் விற்பனையாளரால் என்னிடம் கூறப்பட்டது. நான் முயற்சிக்க வழங்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் ஒன்று சாஃபியானோ ஷேவிங் சோப் ஆகும். இந்த சோப்புடன் நான் ஒருபோதும் ஷேவ் செய்ததில்லை. சாஃபியானோ ஷேவிங் சோப் உங்கள் கைகளைப் பெறுவது எளிதானது அல்ல. இறுதியாக ஒன்றைப் பெற நான் பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.

தற்போதைய சோதனை அறிக்கைகள்

V-Tight Gel

V-Tight Gel

Emir Dodson

மிக அதிக நிகழ்தகவுடன் V-Tight Gel மூலம் அதிக இன்பம் அடையப்படுகிறது. நிறைய மகிழ்ச்சியான வாடிக்கையாளர...